Ilmaa läpäisevät

Kangaskanavat

Ilmaa koko pinta-alaltaan läpäisevät kangaskanavat toimivat syrjäyttävinä ilmanjakoeliminä. Niissä ilmanopeudet ovat alhaiset ja ilman leviäminen perustuukiin termodynamiikkaan, jolloin huoneessa olevan ja tulevan ilman välinen lämpötilaero määrittelee ilman leviämisen ja sen nopeuden. Sopivalla lämpötilaerolla ilma laskeutuu huoneeseen hitaasti aiheuttamatta vedontunnetta.

Tälläisen kangaskanavan tehokkuus perustuu sen kokonaispinta-alaan, jota korvaamaan perinteisiä ilmajakoelimiä tarvitaan suuri määrä, jotta ilmanopeudet saataisiin pidettyä vastaavina kuin kangaskanavilla.

Kangaskanava jäähdytettäessä

Koko kangaskanava toimiessa jakopintana ilma laskeutuu hitaasti kanavan alalpuoliselle alueelle syrjäyttäen lämpimämmän ilman.

Kangaskanava isotermisessä ilmanvaihdossa

Kun huoneilman ja tulevan ilman lämpötilat ovat samat leviää tuleva ilma tasaisesti joka suuntaan.

Kangaskanava lämmitettäessä

Ainoastaan ilmaa tasaisesti läpäisevää kangaskanavaa ei suositella käytettäväksi lämmitettäessä huonetilaa tulevalla ilmalla. Tällöin tulisi käyttää vähintään lisänä esimerkiksi DFC rei’itystä, jotta saadaan ohjattua tuleva ilma alas oleskelukorkeuteen.